ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Overhaul เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลข 1 จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Overhaul เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลข 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ