ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างหน่วยงนภายนอกป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะในโรงงาน ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างหน่วยงนภายนอกป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะในโรงงาน ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ