ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า 50% จำนวน 50,000 เมตริกตัน

                   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกากน้ำตาล (Molasses) ที่มีความหวานไม่ต่ำกว่า 50% จำนวน 50,000 เมตริกตัน โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ