ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเปลี่ยนปล่องไฟหม้อไอน้ำหมายเลข 2

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเปลี่ยนปล่องไฟหม้อไอน้ำหมายเลข 2

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ