ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาบาลประจำองค์การสุรา ระยะเวลา 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 2564) จำนวน 1 งาน

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาบาลประจำองค์การสุรา ระยะเวลา 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 2564) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ