ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง HPLC รุ่น 1260 Infinity II จำนวน 1 งาน

                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่อง HPLC รุ่น 1260 Infinity II จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ