ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น STABILITY CHAMBER จำนวน 1 เครื่อง

                 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น STABILITY CHAMBER จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารแนบ