ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงห้องบรรจุขวดและต่อสัญญาบำรุงรักษาโครงการจ้างปรับปรุงเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH

                 ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงห้องบรรจุขวด จำนวน 1 งาน และต่อสัญญาบำรุงรักษาโครงการจ้างปรับปรุงเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH จำนวน 1 งาน

 

เอกสารแนบ