ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดตัวอาคารหมักมันเส้น รวมทั้งโครงสร้าง ด้วยระบบน้ำแรงดันสูงเป็นหลัก รวมทั้งใช้เครื่องมืออื่นตามความเหมาะสม จำนวน 1 งาน

                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดตัวอาคารหมักมันเส้น รวมทั้งโครงสร้าง ด้วยระบบน้ำแรงดันสูงเป็นหลัก รวมทั้งใช้เครื่องมืออื่นตามความเหมาะสม จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ