ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ Grounding เครื่องจักรภายในโรงงานอาคาร 113 จำนวน 1 งาน

                   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ Grounding เครื่องจักรภายในโรงงานอาคาร 113 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ