ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายอาคารสถานที่และตกแต่ง

                  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายอาคารสถานที่และตกแต่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ