ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงานฝ่ายผลิต

                     ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซื้อและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงานฝ่ายผลิต รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ