ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง (Preventive Maintenance) ประเภทปั๊มและมอเตอร์บริเวณพื้นที่เขตโรงงาน ฝ่ายผลิต จำนวน 1 งาน

                ประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่อง (Preventive Maintenance) ประเภทปั๊มและมอเตอร์บริเวณพื้นที่เขตโรงงาน ฝ่ายผลิต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ประกาศประกวดราคา

 

รายละเอียดประกาศ

 

ขอบเขตของงาน