ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุด Solenoid Valve สำหรับควบคุมน้ำมันเตา 3 ตัว จำนวน 1 งาน

             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุด Solenoid Valve สำหรับควบคุมน้ำมันเตา 3 ตัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอรยดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ