ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ อาคาร 211/1-2 อาคาร 111 และอาคาร 109 จำนวน 1 งาน

                     ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ อาคาร 211/1-2 อาคาร 111 และอาคาร 109 จำนวน 1 งาน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ