ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกากน้ำตาล จำนวน 75,000 เมตริกตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                     ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกากน้ำตาล จำนวน 75,000 เมตริกตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ