ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Cooling Tower ของกระบวนการผลิต ครั้งที่ 1/2564

                   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษา Cooling Tower ของกระบวนการผลิต ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ