ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การผลิต สถานที่ทำงานและบ้านพักพนักงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พื้นที่ 26,862 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน

               ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่การผลิต สถานที่ทำงานและบ้านพักพนักงาน องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พื้นที่ 26,862 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดประกาศประกวดราคา

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดราคา