ประกาศแผน จัดจ้างบริษัทพนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา

                ประกาศแผน จัดจ้างบริษัทพนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ