ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดหอกลั่น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 งาน

             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดหอกลั่น ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ