ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน E542 ของหอกลั่น ENA จำนวน 1 งาน

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน E542 ของหอกลั่น ENA จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ