ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 100,000 ใบ

                 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซื้อปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 100,000 ใบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ