ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเตาข้น ชนิดความหนืด 1500 จำนวน 420,000 ลิตร

                             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเตาข้น ชนิดความหนืด 1500 จำนวน 420,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ