ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง) ระดับ 3 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3

                 ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา  ในตำแหน่ง ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุง)   ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต  ระดับ 3  จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร