ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7

                  ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชี ระดับ 7 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ