การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหาร ปี 2565

                 โดยเมื่อวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท เค.เอ็ม. คอนซัลติ้ง คอเปอร์เรชั่น จำกัด เดินทางมาดูงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ซึ่งตั้งอยู่ที่ 67 หมู่ 4 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และขอเข้าพบผู้บริหารงานองค์การสุราฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอเข้าดูขั้นตอนกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ และการดำเนินการประชุม หารือ พูดคุย และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน Business Model ร่วมกับผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายต่างได้รับความรู้จากการเข้าดูงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก พร้อมนี้นายสมควร จาจุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นของภารกิจที่ยังยื่นขององค์กร และเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้องค์ความรู้ที่ดีเสมอมา