ข้อมูลเผยแพร่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565

                  ข้อมูลเผยแพร่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ