ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่บัญชี

                   ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุรา ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

            - ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
            - ผู้ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
            - เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ