สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราร่วมกับองค์การสุราฯ บริจาคแอลกอฮอล์เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรและงานประจำปี 2564

วันที่ 11 พ.ย.64 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทราโดยนายพานิช หมู่ศิริ สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา ร่วมกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต บริจาคแอลกอฮอล์ จำนวน 400 ลิตร ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปบรรจุขวดขนาด 50 ml.จำนวน 8,000 ขวด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทราพ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อใช้ในการป้องกันและฆ่าเชื้อโรคให้กับประชาชนที่มาเที่ยวงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา