ประกาศ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ