ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ จำนวน 4 อัตรา

             ด้วยองค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานองค์การสุราฯ ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุราฯ กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ