ข้อมูลเผยแพร่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564

                     ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ข้อมูลเผยแพร่องค์การสุรา กรมสรรพสามิต การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ