ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO)

          ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO)

          ตามที่ได้มีประกาศองค์การสุราฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO) โดยได้ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2563 นั้น

      องค์การสุราฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์การดำเนินงานขององค์การสุราฯ จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไป  เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (Chief Financial Officer – CFO) โดยขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ลิ้งค์กรอกใบสมัคร  https://liquor.thaijobjob.com

(เอกสารแนบ)