งานสัมมนา “เสริมแกร่งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องในยุค New Normal”

           ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดยนายสมควร จารุสมบัติ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “เสริมแกร่งอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องในยุค New Normal” จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เนื่องจากองค์การสุราฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกี่ยวข้องในยุค New Normal ทั้งนี้ภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จากกระทรวงสาธาณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง และประชาชนผู้สนใจ