สามารถใช้ L CLEAN SPRAY ฉีดที่ใบหน้าได้ไหม

ผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค การฉีดหน้าเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ ของ L CLEAN SPRAY  ไม่ควรฉีดหน้า เพราะที่ใบหน้ามีดวงตาและหลายบริเวณที่มีความบอบบาง และอ่อนไหวต่อการสัมผัสสารต่างๆ