หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

20 พฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน

267

 

โลโก้

ชื่อหน่วยงาน

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

กรมสรรพสามิต

www.excise.go.th

 

กระทรวงการคลัง

www.mof.go.th

 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

www.liquor.or.th/

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

 

กรมโรงงงานอุตสาหกรรม

www.diw.go.th/

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

www.fda.moph.go.th/

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

www.dmsc.moph.go.th/

 

องค์การเภสัชกรรม

www.gpo.or.th/

 

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

www.dpfthailand.com

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

www.hsm.chula.ac.th/

 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

www.thaitobacco.or.th/th/

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

www.playingcard.or.th/th/

 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

www2.kmutt.ac.th/

 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

www.tistr.or.th/

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

www.tu.ac.th/index.php/th/

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขนกำแพงแสน

kps.ku.ac.th/v7/index.php/th/

 

โพสที่เกี่ยวข้อง

อยากรู้มั้ย? ทำไม แอล คลีน สเปรย์ และ แอล คลีน เจล ถึงบริสุทธิ์ ปลอดภัย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย...

รู้ทัน ไข้หวัดนก

4 กันยายน 2561

ไข้หวัดนก ถือเป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อร้ายแรงที่มีการระบาดในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2546 - 2560 พบผู้ป่วยทั่วโลกรวม 859 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 453 คน หรือคิดเป็น 52.7% เลยทีเดียว วันนี้ LDO เลยขอนำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก รวมถึงวิธีการป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจากโรคนี้มาฝากกันครับ ตามมาดูกันได้เลย!...

นี่คือชีวิตประจำวันของคุณใช่หรือไม่?แต่ละวันต้องเสี่ยงกับเชื้อโรคมากมาย อาจทำให้เจ็บป่วยได้...!!!...

6 ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข...