หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

20 พฤศจิกายน 2560

เปิดอ่าน

267

 

โลโก้

ชื่อหน่วยงาน

เว็บไซต์หน่วยงาน

 

กรมสรรพสามิต

www.excise.go.th

 

กระทรวงการคลัง

www.mof.go.th

 

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

www.liquor.or.th/

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

www.tisi.go.th

 

กรมโรงงงานอุตสาหกรรม

www.diw.go.th/

 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

www.fda.moph.go.th/

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

www.dmsc.moph.go.th/

 

องค์การเภสัชกรรม

www.gpo.or.th/

 

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

www.dpfthailand.com

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย

www.hsm.chula.ac.th/

 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

www.thaitobacco.or.th/th/

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

www.playingcard.or.th/th/

 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

www2.kmutt.ac.th/

 

 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

www.tistr.or.th/

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์รังสิต

www.tu.ac.th/index.php/th/

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขนกำแพงแสน

kps.ku.ac.th/v7/index.php/th/

 

โพสล่าสุด

ฝีดาษลิง การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดได้จากการสัมผัสและใกลัชิดผ่านทางสารคัดหลั่ง...

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลายๆ คนกำลังเข้าใจว่า “ยิ่งแอลกอฮอล์ดีกรีสูง” ยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้...

ผู้สูงวัย ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงโควิด เพราะหากติดเชื้อก็อาจมีอาการรุนแรง และเสี่ยงเสียชีวิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ตามคำแนะนำเหล่านี้เลยค่ะ...

How to รอด??

30 กันยายน 2564

How to รอด?? จ่ายตลาดปลอดภัย ช้อปได้ ไม่เสี่ยงโควิด...

โพสที่เกี่ยวข้อง

ฝีดาษลิง การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดได้จากการสัมผัสและใกลัชิดผ่านทางสารคัดหลั่ง...

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลายๆ คนกำลังเข้าใจว่า “ยิ่งแอลกอฮอล์ดีกรีสูง” ยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้...

ผู้สูงวัย ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงโควิด เพราะหากติดเชื้อก็อาจมีอาการรุนแรง และเสี่ยงเสียชีวิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ตามคำแนะนำเหล่านี้เลยค่ะ...

How to รอด??

30 กันยายน 2564

How to รอด?? จ่ายตลาดปลอดภัย ช้อปได้ ไม่เสี่ยงโควิด...