ผลิตภัณฑ์ของเรา

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย ผลิตจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์...

แอล เพียว70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% ...

แอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ล้างออก...

L CLEAN BOX SET ชุดของขวัญ เพื่อคนที่คุณรัก...

แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องล้างออก...