ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภัณฑ์ L CLEAN ขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ชิ้น ขนาด 400 กรัม (ฝาใส) จำนวน 200,000 ชิ้น และ ขนาด 25 มิลลิลิตร จำนวน 100,000 ชิ้น

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภัณฑ์ L CLEAN ขนาด 4 กิโลกรัม จำนวน 5,000 ชิ้น ขนาด 400 กรัม (ฝาใส) จำนวน 200,000 ชิ้น และ ขนาด 25 มิลลิลิตร จำนวน 100,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ