โครงการศึกษาปริมาณและการใช้แอลกอฮอล์ในประเทศ

20 เมษายน 2561

เปิดอ่าน

293

แอลกอฮอล์ เป็นสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ในภาคครัวเรือน มีแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจอยู่สองชนิดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็น แอลกอฮอล์ที่ใช้กันทั่วไปนั้นมีอยู่สองชนิดที่มีความสำคัญ คือ เอทิลแอลกอฮอล์ และเมทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งอย่างหลังมีโทษถึงแก่ความตายได้หากนำไปใช้ผิด

แอลกอฮอล์ที่ผลิตโดย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ผลิตจากกากน้ำตาล โดยใช้กระบวนการกลั่นภายใต้ภาวะสุญญากาศ และเพิ่มคอลัมน์เพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์แอลกอฮอล์ให้มีคุณภาพระดับ ENA (Extra Neutral Alcohol) หรือ แอลกอฮอล์ที่รับประทานได้ (Portable Alcohol 96% โดยปริมาตร) แอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยองค์การสุราฯ ถูกนำไปใช้ในทางเภสัชกรรม เครื่องสำอาง อาหารและเครื่องดื่ม มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 640-2553 เล่ม 1-เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม และเล่ม 2-เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม

เอทิลแอลกอฮอล์หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “เอทานอลมีสมบัติที่แตกต่างจากแอลกอฮอล์ชนิดอื่นคือ เป็นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักพืชผลทางการเกษตร เอทิลแอลกอฮอล์สามารถรับประทานได้ ตั้งแต่ในอดีต จึงนำมาใช้เป็นสุรา ซึ่งในปัจจุบันการพัฒนาทางอุตสาหกรรมได้มีการนำเอทิลแอลกอฮอล์มาใช้ในเพื่อประโยชน์อื่นๆที่มิใช่สุรา สำหรับกระบวนการต่างๆเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์มากมาย เช่น ยารักษาโรคและสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค เชื้อเพลิงเอทานอลเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ และสารทำละลายต่างๆในอุตสาหกรรม เพื่อล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการนาใช้เอทิลแอลกอฮอล์สำหรับอุตสาหกรรมมาใช้ในการรับประทานแทนสุรา จึงต้องมีการเติมด้วยสารเคมีเพื่อป้องกันการนำไปรับประทาน และมีพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 เป็นกฎหมายเฉพาะในการกำกับดูแลเอทิลแอลกอฮอล์ที่ผลิตและนำเข้ามาราชอาณาจักร

 

คลิกดูรายละเอียดงานวิจัย

โพสล่าสุด

ฝีดาษลิง การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดได้จากการสัมผัสและใกลัชิดผ่านทางสารคัดหลั่ง...

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลายๆ คนกำลังเข้าใจว่า “ยิ่งแอลกอฮอล์ดีกรีสูง” ยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้...

ผู้สูงวัย ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงโควิด เพราะหากติดเชื้อก็อาจมีอาการรุนแรง และเสี่ยงเสียชีวิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ตามคำแนะนำเหล่านี้เลยค่ะ...

How to รอด??

30 กันยายน 2564

How to รอด?? จ่ายตลาดปลอดภัย ช้อปได้ ไม่เสี่ยงโควิด...

โพสที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันอุตสาหกรรมของไทยมีส่วนในการนำแอลกกอฮอล์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย จึงส่งผลให้มีการแข่งขันกันในธุรกิจแอลกอฮอล์ของไทย รวมถึงมีการนำเข้าสินค้าแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ให้เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน...

ปัจจุบันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่ออุปโภคและบริโภคแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ซึ่งส่งผลดีทางธุรกิจเนื่องจากมีคู่แข่งขันน้อย แต่ปัจจุบันองค์การสุราฯ มีปัญหาต่างๆ เช่น กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย การทำตลาดในประเทศยังจำกัดอยู่ที่กลุ่มลูกค้าเดิม...