แอล เพียว 96

หมวดหมู่ :

Extra Natural Alcohol

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ยาและเวชภัณฑ์ , ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง , อาหารและเครื่องปรุงรส

คุณสมบัติทั่วไป

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 96% v/v) ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

  • เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา
  • ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95%...

แอล เพียว70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% ...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8% โดยปริมาตร (Ethyl Alcohol 99.8% v/v) สำหรับวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา อาหาร หรือเครื่องสำอาง...