ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากอาคาร 211/3 จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากอาคาร 211/3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ