ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบสภาพถังเก็บกากน้ำตาล หมายเลข 1-2 และ 4

                     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบสภาพถังเก็บกากน้ำตาล หมายเลข 1-2 และ 4โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ