ธุรกิจแอลกอฮอล์ของไทย ปี 2560

20 เมษายน 2561

เปิดอ่าน

405

ปัจจุบันอุตสาหกรรมของไทยมีส่วนในการนำแอลกกอฮอล์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย จึงส่งผลให้มีการแข่งขันกันในธุรกิจแอลกอฮอล์ของไทย รวมถึงมีการนำเข้าสินค้าแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ให้เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน

แนวโน้มธุรกิจแอลกอฮอล์ของไทย
ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าแอลกอฮอล์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงและไม่ใช่พลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้นทุกปี ซึ่งจากสถิติการนำเข้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ในปี 2559 ปริมาณการจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธ์ ที่มีคุณสมบัติการใช้ที่หลากหลายและเป็นที่ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย น่าจะอยู่ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 25 ล้านลิตร และมีโอกาสขยับเพิ่มขึ้นเป็น 30-35 ล้านลิตร ภายในปี 2564 (5ปีข้างหน้า) ซึ่งปัจจัยหลักที่แอลกอฮอล์เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นนั้นมาจาก มีอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารและแครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และห้องปฎิบัติการทดลอง

 

ทิศทางของวัตถุดิบผลิตแอลกอฮล์ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า

วัตถุดิบที่สำคัญที่นำมาใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์คือมันสำปะหลังและกากน้ำตาล ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ปลูกมันสำปะหลังและอ้อยรายใหญ่ของโลก และยังมีนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบผลิตแอลกอฮอล์ในระยยาว จึงทำให้ปริมาณวัตถุดิบผลิตแอลกอออล์มีเพียงพอต่อความต้องการ แต่ประเด็นที่สำคัญที่ส่งผลต่อการผลิตคือ ภัยธรรมชาติที่ส่งผลถึงตัววัตถุดิบ และ ประเด็นที่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาจเข้าสู่ธุรกิจการผลิตแอลกอฮอล์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาการแย่งชิงวัตถุดิบในระยะเวลาข้างหน้า

 

ทิศทางอุปสงค์แอลกอฮอล์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกไปที่ระดับ 32.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน น่าจะทำให้ราคาน้ำมันดิบ เฉลี่ยอยู่ที่ 50 เหรียญสหัฐฯ ต่อบาร์เรลในปี 2560 ด้วยทิศทางราคาน้ำมันดิบเช่นนี้ ที่ขึ้นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปน่าจะยังคงเติบโตต่อไป และน่าจะทำให้ความต้องการของเอทนานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมีความต้องการเพิ่มขึ้นเช่นกันด้วย

 

คลิกดูรายละเอียดงานวิจัย

โพสล่าสุด

ฝีดาษลิง การแพร่เชื้อจากคนสู่คน แม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดได้จากการสัมผัสและใกลัชิดผ่านทางสารคัดหลั่ง...

แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลายๆ คนกำลังเข้าใจว่า “ยิ่งแอลกอฮอล์ดีกรีสูง” ยิ่งฆ่าเชื้อโรคได้...

ผู้สูงวัย ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงโควิด เพราะหากติดเชื้อก็อาจมีอาการรุนแรง และเสี่ยงเสียชีวิตได้มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้อย่างปลอดภัย ตามคำแนะนำเหล่านี้เลยค่ะ...

How to รอด??

30 กันยายน 2564

How to รอด?? จ่ายตลาดปลอดภัย ช้อปได้ ไม่เสี่ยงโควิด...

โพสที่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์ เป็นสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ในภาคครัวเรือน มีแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจอยู่สองชนิดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็น แอลกอฮอล์ที่ใช้กันทั่วไปนั้นมีอยู่สองชนิดที่มีความสำคัญ คือ เอทิลแอลกอฮอล์ และเมทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งอย่างหลังมีโทษถึงแก่ความตายได้หากนำไปใช้ผิด...

ปัจจุบันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่ออุปโภคและบริโภคแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ซึ่งส่งผลดีทางธุรกิจเนื่องจากมีคู่แข่งขันน้อย แต่ปัจจุบันองค์การสุราฯ มีปัญหาต่างๆ เช่น กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย การทำตลาดในประเทศยังจำกัดอยู่ที่กลุ่มลูกค้าเดิม...