แอบโซลูท แอล

หมวดหมู่ :

แอลกอฮอล์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี (Ethyl Alcohol Absolute) เป็นผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย สอดคล้องตรงตามมาตรฐานยา (Pharmacopoeia) ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมถึงใช้เป็นตัวทำละลายในงานวิเคราะห์ทั่วไป

เลือกขนาด

  • เหมาะสำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบทางอาหารและยา
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวทำละลาย
  • ใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบทางอาหารและยา
  • ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง
  • ใช้เป็นตัวทำละลาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9 ดีกรี เป็นผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9%  ...