แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด 70 ดีกรี

หมวดหมู่ :

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ยาและเวชภัณฑ์ , ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70% โดยปริมาตร ทีมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (ผสมสารแปลงสภาพ Isopropyl Alcohol) ลักษณะเหลวใส กลิ่นเฉพาะตัว

ส่วนประกอบ : เอทิทแอลกอฮอล์บริสุทธิ์, น้ำ และ Isopropyl Alcohol

เลือกขนาด

  • เหมาะสำหรับใช้สำหรับทำความสะอาดอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมทั่วไป
  • เหมาะสำหรับใช้สำหรับทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ
  • ใช้สำหรับทำความสะอาดอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมทั่วไป
  • ใช้สำหรับทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แปลงสภาพ 11ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

D 6 Kor เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

แปลงสภาพ 6 ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

แปลงสภาพ 4ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ...

แปลงสภาพ 4ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ส่วนประกอบ : แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95%, Tertiary Butyl Alcohol, Bitrex สีม่วง...

แปลงสภาพ 11ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ส่วนประกอบ : แอลกอฮอล์หัว-หาง , Tertiary Butyl Alcohol, Bitrex ...