แอล เพียว 70

หมวดหมู่ :

Consumer Products , Extra Natural Alcohol

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

สำหรับบุคคลทั่วไป , เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป

แอล เพียว 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% โดยปริมาตร ทีมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะเหลวใส

ส่วนประกอบ : เอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และน้ำ

เลือกขนาด

  • - ใช้สำหรับทำความสะอาดในสถานพยาบาล
  • - ใช้สำหรับทำความสะอาดอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมทั่วไป
  • - ใช้สำหรับทำความสะอาดในห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ล้างออก...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95%...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96% โดยปริมาตร...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96% โดยปริมาตร...

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96%...

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70%...

สเปรย์แอลกอฮอล์ ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ล้างออก...

L CLEAN BOX SET ชุดของขวัญ เพื่อคนที่คุณรัก...