แอล เพียว 95

หมวดหมู่ :

แอลกอฮอล์สำหรับอาหารและยา

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ยาและเวชภัณฑ์ , เครื่องสำอาง , อาหารและเครื่องปรุงรส , เครื่องดื่ม , ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย สอดคล้องตามมาตรฐาน มอก.640-2553 เล่ม 1 เอทานอลใช้ทางเภสัชกรรม มอก.640-2553 เล่ม 2 เอทานอลใช้ทางอุตสาหกรรม ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

เลือกขนาด

  • เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา
  • เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหาร
  • ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยา
  • ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหาร

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 99.9 ดีกรี โดยปริมาตร...

แอล เพียว 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70% ...

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี โดยปริมาตร...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96 ดีกรี...