แปลงสภาพ สูตร 12

หมวดหมู่ :

Denatured Alcohol

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

เคมีภัณฑ์และอื่นๆ

คุณสมบัติทั่วไป

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% Isopropyl Alcohol

เลือกขนาด

อุตสาหกรรมทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70%...

แปลงสภาพ 11ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...