แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.9 ดีกรี

หมวดหมู่ :

แอลกอฮอล์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

แล็บ แอล เป็นผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9% โดยปริมาตร มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์วิจัยที่ต้องการความถูกต้อง และแม่นยำสูง

เลือกขนาด

  • เหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

  • เหมาะสำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในงานทดสอบเชิงปริมาณและคุณภาพ

  • ใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • ใช้เป็นสารมาตรฐานในงานทดสอบเชิงปริมาณและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี (เอทิล แอลกอฮอล์ แอ็บโซลูท) ...