แปลงสภาพ 6ข

หมวดหมู่ :

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

ผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม :

ห้องปฏิบัติการและเทคโนชีวภาพ

คุณสมบัติทั่วไป

แปลงสภาพ 6 ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ทำให้ไม่สามารถนำมาบริโภค หรือใช้เป็นส่วนผสมในอุตสาหกกรรมด้านอาหารและยา
ส่วนประกอบ : แอลกอฮอล์หัว-หาง และ Flavouring Agents

เลือกขนาด

ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป

อุตสาหกรรมทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70%...

แปลงสภาพ 11ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

D 6 Kor เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

แปลงสภาพ 4ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ...

แปลงสภาพ 4ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ส่วนประกอบ : แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95%, Tertiary Butyl Alcohol, Bitrex สีม่วง...

แปลงสภาพ 11ข เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ส่วนประกอบ : แอลกอฮอล์หัว-หาง , Tertiary Butyl Alcohol, Bitrex ...